Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 Biuletyn Informacji Publicznej

Chcesz wziąć kredyt, a nie posiadasz wymaganych przez bank zabezpieczeń?

Poręczymy za Ciebie!

Witamy w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Udziałowcy ORFPK Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Funduszu wynosi: 4.765.000,00 zł

Udziałowcami Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. są:

  • Województwo Opolskie 2.415.000,00 zł
  • Bank Gospodarstwa Krajowego 2.300.000,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
“inwestujemy w Twoją przyszłość”