Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 Biuletyn Informacji Publicznej

Chcesz wziąć kredyt, a nie posiadasz wymaganych przez bank zabezpieczeń?

Poręczymy za Ciebie!

Witamy w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Aktualna oferta produktów poręczeniowych Funduszu

Aktulanie Fundusz oferuje na dobrych  warunkach 2 produkty poręczeniowe Funduszu:

1. Poręczenie wadiów przetargowych zabezpieczających wadia w postępowaniach przetargowych prowadzonych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych bez gwarancji dobrego wykonania.

2. Poręczenia udzielane ze środków RPO WO 2007-2013 ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego – fundusze unijne) w ramach pomocy de minimis , które zabezpieczają kredyty:
- obrotowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów, surowców do produkcji ,
- inwestycyjne na zakup bądź remont nieruchomości, maszyn i urządzeń, środków transportu. 

Opłata za poręczenie udzielane ze środków RPO WO – 0 zł.

3. Poręczenia udzielane ze środków własnych Funduszu, które zabezpieczają kredyty:
obrotowe w rachunku bieżącym przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
inwestycyjne , inwestycja realizowana poza terenami woj. opolskiego.

Opłata za poręczenie udzielone ze środków własnych od 0,5% do 2,0% (w zależności od okresu poręczenia)

4. Poręczenia leasingów

Szczegółowe informacje na temat preferencji, terminach ich obowiązywania, wymogów dokumentacyjnych oraz udzielanego wsparcia doradczego i konsultacyjnego  mogą Państwo uzyskać u Doradców Funduszu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
“inwestujemy w Twoją przyszłość”